Taustalla verenpainetauti, hyperkolesterolemia.

Lääkitys:

UÄ:ssä systolinen funktio normaali (hyvin supistelee), sydän kompensaatiossa, lokerot normaali kokoiset, ei kuormitusta, ei selittävää löydöstä. Ei rasitusoireita

NYHA II tasoinen oireisto. Verenpaineet potilaan mukaan

Sepelvaltimotaudin riskitekijöistä Suku ,HA , Kol , Tupakka , DM

Yt. hyvä. Sydämestä auskultoiden säännöllinen rauhallinen rytmi, ei sivuääniä. Keuhkoista auskultoiden maaten siisti. Ei turvotuksia.

Sydämen ultraäänessä AO mm, LA mm, LVEDD mm, seinämät ja mm, EF% . Hippaläppä pitävä, E m/s, E/A ,E/E´. Aorttaläpässä ei ahtaumaa eikä vuotoa, huippuvirtaus m/s. Pulmonaaliläpässä huippuvirtaus m/s. Oikea puoliset lokerot vasenta pienemmät, TAPSE mm. Minimi TI, RV/RA gr mmHg. IVC reaktiivinen. Pulmonaaliläpässä huippuvirtaus

Sydämen ultraäänessä ei oireita selittävää löydöstä.

Rintaoire on tyypillinen ja potilaalla on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Rintaoire on epätyypillinen ja potilaalla ei ole sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Sydänfilmissä SR ,PQ , QRS ,QTC, ei mainittavaa ST-T tason muutosta ,ei delta aaltoa.

...................................................................................................

In brief; Palpitation as an old symptom, no shortness of breath, no chest pain during exercise.
Auscultation: Normal Si and S2, with regular rate and rhythm. No murmur.
Echocardiography; Left Ventricle (LVEDD) 45mm, Left Atrium 33mm, Right Atrium & Right Ventricle normal, Aortic Valve; just trace Al, Mitral Valve; Mild MI without prolapse. Tricuspid Valve & Pulmonic Valve normal, Aorta 30mm.
Conclusion: At the moment No significant sign or symptom. No significant structural defect in echocardiography.
Recommendation: Echocardiography follow up in 2 years later (Because of Mild MI & trace Al in echocardiography)

...................................................................................................

Taustalla verenpainetauti, hyperkolesterolemia. Rintaoire on tyypillinen ja potilaalla on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Sepelvaltimotaudin riskitekijöistä Suku ,HA , Kol , Tupakka

Lääkitys: Beetasalpaaja tauolla

Lepo-Sydänfilmissä SR ,PQ , QRS ,QTC, ei mainittavaa ST-T tason muutosta ,ei delta aaltoa.

Tehdään tiheäportainen rasituskoe 25W/minuutti kuormaportain. Rasitus lopetetiin maksimaalisena jalkojen väsymiseen, myös hengästymistä, ei rintakipuoiretta.

Rasituksen kesto 6 min 13 s, maksimikuorma 175 W. Saavutettu syke 124/70% maksimaalisesta, tavoitesyketasolle ei päästy.

Kahden minuutin ortostaattisessa kokeessa RR - , rasituksessa asianmukainen vaste ad .

Rasituksessa st-taso ,joka palautumisessa

Ei rytmihäiriöitä, ei iskemiaa, syketaso tavoitetasolla ja

Happisaturaatio hyvä.

Suorituskyky Wlast4 W/ %, Wmax6 W/ %, MET ,suorituskyky .

Arvio:

WPW-oireyhtymän, Yli 1 mm:n ST-lasku levossa (LVH), Kammiotahdistuksen, LBBB, Lääkityksessä digitalis, fentiatsiinit (ST-muutokset), vuoksi tulkinta on ongelmallinen.

Pre-test probability of CAD

Duke Treadmill Score

Spirometria

MRI laatimis

MRI

Echo

Echo course

TAD