وبینار آموزشی برای معلمین
شرکت برای علاقمندان علوم آموزشی آزاد و رایگان است
هدف دوره:
تمرکز این دوره بر "خودآموز کردن شاگردان" است. معلمین خواهند آموخت چگونه می توانند شاگردانی فعال تر داشته باشند. شاگردانی که خودشان برنامه درسی را خارج از مکتب دنبال کنند. به عبارتی هدف این دوره، آموزش معلمین برای ایجاد محیط یادگیری خارج از مکتب به کمک بالا بردن انگیزه شاگرد و یاد دادن مهارت خودآموزی می باشد. همچنین کم کردن وابستگی شاگرد به سیستم آموزشی مکتب هدف مهمی است. پس از گذراندن این دوره معلمین قادر خواهند بود تا شاگردانی مستقل تر، با انگیزه تر و خودآموز تربیت کنند. به این ترتیب امکان آموزش از راه دور برای دختران فراهم می شود.
زمان و محتوای دوره:
شروع دوره 4.11.1400 و پایان دوره 24.11.1400 می باشد. دوره برای معلمین و کارمندان محیط های آموزشی ارائه می شود. شرکت سایر علاقمندان آزاد است. شرکت در دوره رایگان است. کسانی که در 80 درصد فعالیت های دوره شرکت کنند می توانند سند دوره را دریافت نمایند که هزینه آن 300 افغانی می باشد. شرکت کنندگان در صورت تمایل می توانند کتاب "نوآوری در آموزش" را با 60 درصد تخفیف یعنی 100 افغانی دریافت کنند.
دوره شامل 3 هفته آموزشی است. هر هفته آموزشی توسط سه استاد اداره می شود. از روز دوشنبه تا جمعه شرکت کنندگان در گروه های تلگرامی کار گروهی و بحث گروهی را درباره موضوع هفته به پیش می برند. در روزهای شنبه و یکشنبه جلسات درسی به صورت آنلاین در زوم از ساعت 2 الی 4 به وقت کابل ارائه می شوند. همچنین شرکت کنندگان نتیجه کارهای گروهی خود را ارائه می دهند و درباره کار آنها بحث و گفتگو می شود. در طول هر هفته آموزشی استادان در گروه های تلگرامی برای ایجاد بحث، طرح سئوال و ارائه پروژه های کوچک حضور دارند.
نحوه ثبت نام:
"شماره تلگرام، نام، وظیفه و محل سکونت" خود را به تلگرام آموزشگاه 0791557132 بفرستید، یا که در فیس بوک موسسه پیام بگذارید. اگر سوالی داشتید می توانید به شماره آموزشگاه زنگ بزنید.
مکان و اینترنت:
وبینارها در زوم برگزار می شوند، پس شرکت کنندگان باید برنامه زوم را در گوشی خود نسب کنند. جلسات وبینار به طور زنده از فیس بوک هم قابل مشاهده است. در کابل، هرات و غور مکان سمینار به همراه اینترنت باکیفیت برای جمع شدن شرکت کنندگان مشخص شده است. در ولایت های دیگر اگر معلمین مکانی برای جمع شدن پیدا کنند، هزینه اینترنت توسط موسسه پرداخت می شود. شرکت کنندگان همچنین در خانه یا مکتب خود می توانند در وبینار شرکت کنند.
هفته آموزشی اول:
از 4.11.1400 الی 10.11.1400 برگزار می شود. عنوان این هفته "دانش پایه نوروساینس برای معلم و توجه به مشکلات یادگیری دانش آموز" می باشد. روزهای لکچر 9.11.1400 و 10.11.1400 می باشد. اولین موضوع "دانش پایه نورساینس برای معلم و سوگیری های شناختی در آموزش" می باشد که توسط دکتر پاشا جوادی از فرانسه ارائه می شود. عنوان دیگر "چگونه معلم متوجه مشکلات یادگیری شاگردان شود" است که توسط داکتر خالق ویسی از فنلند ارائه می شود.
هفته آموزشی دوم:
از 11.11.1400 الی 17.11.1400 برگزار می شود. عنوان این هفته "آموزش مهارت های خودآموزی به دانش آموز" می باشد. روزهای لکچرها 16.11.1400 و 17.11.1400 می باشد. عنوان لکچر هر دو روز "چگونه مهارت خودآموزی را برای شاگردان یاد بدهیم" می باشد. هر سه استاد به نوبت درباره همین عنوان لکچر ارائه داده و بحث می کنند.
هفته آموزشی سوم:
از 18.11.1400 الی 24.11.1400 برگزار می شود. عنوان این هفته "محیط یادگیری بدون مکتب و خودآموزی از منظر روانشناسی" می باشد. روزهای لکچر 23.11.1400 و 24.11.1400 می باشد. اولین موضوع "خلق محیط یادگیری بدون مکتب" می باشد که توسط استاد احمد زاده و داکتر صمدعلی مرادی ارائه می شود. عنوان لکچر دیگر "خودآموزی از منظر روانشناسی" است که توسط داکتر روح الله امین از جرمنی ارائه می شود.
مدیریت بخش آموزش معلمین موسسه نوآوری در آموزش، فنلند
لینک فیس بوک موسسه: Innovation in Education for Afghanistan