در مکاتب ابتدایی ساعات درسی نسبت به سایر کشورها کم می باشد. در صنف اول بیشتر روزها چهار ساعت در روز و در صنف های بالاتر بیشتر روزها پنج ساعت در روز می باشد. ورزش، موسیقی، محیط زیست، پخش فیلم و بازی به پروسه یادگیری تنوع می بخشد و مکتب رفتن برای طفل لذت بخش می کند. در افغانستان طبق برنامه وزارت معارف ساعات درسی در روز حداقل پنج ساعت است که می تواند برای طفل خسته کننده باشد، لذا توصیه ما به معلمین صنف های پایین تر این است تا یک الی دو ساعت از وقت درسی را به برنامه های متنوع تری که در بالا ذکر شد، اختصاص دهند و یا مقداری از تکالیف خانگی در مکتب انجام شود. با توجه به اینکه بسیاری از فامیل ها نمی توانند اطفال خود را در انجام تکالیف همراهی و کمک کنند، این راه حل می تواند به پیشرفت درسی این دسته از کودکان کمک کند.