جمع آوری داده‌ها و گردآوری اطلاعات

برای این کار نخست با خود دانش آموزی پرخاشگر صحبت شد تا نظر خود را بگوید از چهره دانش آموز مشخص بود که در خانواده مشکل دارد و ارتباط بین پدر و مادرش خوب نیست که تأثیر سوئی روی اخلاق دانش آموز گذاشته است، به خاطر اینکه در خانه آرامش نداشت در مکتب مدام به دانش آموزان پرخاشگری میکرد .

با معلم مربوطه دانش آموز صحبت و سوال از علت پرخاشگری این دانش آموز شد. معلم مربوطه اظهار داشت که این دانش آموز به بهانه های مختلف دوست دارد دانش آموزان دیگر را اذیت کرده و با پرخاشگری نظم کلاس را به هم بزند معلوم شد که در زنگ های کلاسی پرخاشگری دانش آموز زیادتر است اما در زنگ ورزش کمتر است از معلمان سالهای قبل در مورد وضعیت احلاقی این دانش آموز سوال شد این نتیجه حاصل شد که از همان ابتدا اخلاق و رفتار او به همین منوال بوده است و در کلاس خیلی اذیت می کرده ولی زنگ های ورزش آرام تر بوده است.

از مدیر و معاون آموزشی مکتب سوالاتی در مورد وضعیت دانش آموز شد که آنها هم از اخلاق و پرخاشگری نامبرده راضی نبودند و می گفتند در مراسم صبحگاه یا مراسم مختلفی که برگزار می شود بی نظمی به وجود می آورد. از دانش آموزان مکتب در زنگ تفریح سوالاتی در مورد دانش آموز شد عده ی زیادی شکایت داشتند و عده‌ی کمی تا حدودی راضی بودند. از دبیر تربیت بدنی سال قبل پرسیده شد در جواب پاسخ داد این دانش آموز هنگام بازی های گروهی آرام تر بوده ولی در کلاس درس دوستان خود را اذیت و پرخاشگری میکرده است. از مستخدم مکتب در مورد وضعیت دانش آموز سوال شد راضی نبود و می‌گفت حتی این دانش آموز حاضر نیست زباله خود را در سطل بریزد و اگر تذکر داده شود عصبانی می‌شود و پرخاشگری می‌کند. در جلسه‌ی شورای دبیران مشکل دانش آموز مطرح شد روی هم رفته دبیران راضی نبودند. یک روز که از کنار پدر دانش آموز رد می‌شدم بچه‌هایی را دیدم که در کوچه بازی می‌کردند مکث کرده و در مورد فرد مورد نظر سوالاتی پرسیدم معلوم بود زمانی که با بچه ها در کوچه است باز هم پرخاشگری می کند. با مادر دانش آموز صحبت شده معلوم شد که مادرش هم رضایت از کارش ندارد و گله و شکایت می‌کرد و می‌گفت هر زمان که به خانه اقوام و خویشان هم می‌رویم با بچه‌های آنها هم سازش ندارد و به بهانه‌های مختلف پرخاشگری می‌کند. باز با خود دانش آموز مصاحبه شده و از او سوالاتی پرسیده شده از جمله:

  آیا از نظر اقتصادی وضع خوبی دارید؟
رابطه پدر و مادرت با شما چگونه است؟
ارتباط پدر و مادرت با هم چگونه است؟
رفتارت با بقیه ی افراد خانواده چطور است؟
آیا ورزش و تفریح را دوست داری؟
آیا اوقات فراغت به تفریح و گردش می روید؟
چند تا فرزند هستید؟
سطح سواد پدر و مادرت چقدر است؟

و از تمام حرفهای دانش آموز نتیجه گرفته شده که از نظر اقتصادی وضع خوبی ندارند و پدر و مادرش کم سواد هستند و پدر به خاطر کارهای سنگین و مشکلات مالی پرخاشگر است و با بقیه ی افراد خانواده هم بد اخلاقی می کند و رفتار او در فرزندشان تأثیر گذاشته و کاری به تفریح و گردش و ورزش ندارند و از نظر اخلاقی به ترتیب فرزندان توجهی نداشته و از لحاظ امنیتی این دانش آموز در خانه احساس آرامش خوبی ندارد .

فرصت ها و تهدیدها( بیان نکات ویژه و کلیدی ) تجزیه و تحلیل داده‌ها (پردازش )
بعد از بررسی‌های لازم، علل عمده‌ای که باعث شده بود دانش آموز پرخاشگر شود عبارت بودند از:
  1- مشکل ژنتیکی
2- جو خانوادگی
3- مشکلات کاری پدر دانش آموز
4- اهمیت ندادن به تفریح و گردش
5- بی توجهی به امر مهم ورزش
6- ناشناخته ماندن نیازهای فرزند برای والدین
7- آشنا نبودن والدین با اصول تربیت
8- عدم برخورد مناسب بعضی از معلمان با دانش آموز پرخاشگر در مقاطع پائین تر
9- نا آشنایی برخی از معلمان با روان شناسی تربیتی و شناخت اختلالات رفتاری
10- بی توجهی خانواده به رشد و سلامت فکری و رفتاری فرزند
11- آشنا نبودن دبیران تربیت بدنی سالهای قبل با روان شناسی بازی و روان شناسی ورزش چون بخش اعظم مشکلات عاطفی دانش آموزان را تشخیص می دهند .
12- آشنا نبودن معلمان و خانواده با تئوریهای روان شناختی بازی
13- تخلیه نکردن انرژیهای مازاد جسمانی و روانی از طریق ورزش

نتیجه مطالعه و مشاوره

پس از مطالعه کتاب ها و مشورت با همکاران و مشاور و والدین دانش آموز به این نتیجه می‌رسیم که باید عوامل مخلی که باعث پرخاشگری دانش آموز شده از میان برداشت پس باید: معلم ورزش دوره ابتدایی با روانشناسی ورزش و روانشناختی بازی آشنا باشد تا نیازهای عاطفی دانش آموز را شناسایی کند .

درس تربیت بدنی و ورزش فرصت خوبی است تا مربی آگاه بتواند در محیط باز و به نسبت غیر رسمی، به مشاهده رفتارهای کودک از قبیل (پرخاشگری – استرس و ... ) بپردازد رفتارهایی که اگر در جهت پیشگیری از آن و یا رفع هر چه زودتر آن از طریق برنامه های ورزشی و یا مشاوره اقدام نشود، سالهای بعد بسیار دیر خواهد بود و سلامت روان کودک را در معرض آسیب های جدی قرار خواهد داد.

  - باید بچه ها به اهمیت ورزش کردن و تأثیرات آن پی ببرند.
- تا جایی که امکان دارد به خانواده دانش آموز کمک شود.
- باید از مجموعه رفتارهای به هنجار و نابهنجار افراد حداقل شناخت را حاصل کرد.
- همکاری والدین و معلم در این زمینه باید فعالانه و مستمر باشد.
- میزان پذیرش فرد پرخاشگر در مدرسه از طرف معلم و همسالان مورد بررسی قرار گیرد.
- رفتار اجاتماعی فرد ارزیابی شد ه و جهت اصلاح آن اقدام جدی صورت گیرد.
- مصاحبه ی فرد پرخاشگر به صورت انفرادی صورت گیرد.
- خانواده ی فرد پرخاشگر را به طرف تفریحات سالم و ورزش سوق داد.
- امیدوار کردن دانش آموز به آینده و تشویق و ترغیب او در رابطه با انجام کارهای خوب.
- مقایسه نکردن دانش آموز با بقیه ی دوستان و همسالان.
- آرامش دادن به دانش آموز و استفاده کردن از او جهت سرگروه کلاس و دادن مسئولت به او

در آخر در یک جلسه با معلمان از آنها کمک گرفته که چه عللی باعث کم کردن پرخاشگری می شود هر کدام جوابی دادند.
معلم پایه ی اول: ارتباط دوستی با دانش آموز و اهداء جایزه
معلم پایه ی دوم: با استفاده از جملات مثبت او را تشویق کرد .
معلم پایه ی سوم: دعوت از والدین و دلیل پرخاشگری و بعد کمک به آن
معلم پایه ی چهارم: گفت باید نکات منفی را یادداشت کنیم و به صورت غیر مستقیم از طریق داستان و شعر به او کمک کنیم .
معلم پایه ی پنجم: اگر علت کمبود محبت است به او کمک کنیم .
معلم پایه ی ششم: از دوستان می خواهیم با او رفتار خوبی داشته باشند و در مقابل رفتارش عکس العمل نشان ندهند.
  معلم جانشین: به صورت خصوصی با دانش آموز صحبت کنیم و رفتار بدش را در جمع به او گوشزد نکنیم.

ارائه ی راه کار ها و راه حل های مناسب:

کمک گرفتن از والدین دانش آموز: جلسات متعددی با همکاری مدیر مدرسه برای والدبن دانش آموز گذاشته شود و در زمینه مشکل فرزندشان صحبت شود چون آموزشهای مفید بدون حمایت والدین غیر ممکن است.

همکاری خود دانش آموز: در جلسات متعدد با دانش آموز مشکل دار مصاحبه به عمل آید از طریق برخورد خوب او را راهنمایی کنند که از چه روشهایی برای اصلاح کارش استفاده کند.
کمک گرفتن از همکاران: از معلم مربوطه و بقیه ی همکاران خواسته شود که حرکات و رفتار دانش آموز را زیر نظر داشته باشند و در جهت رفع مشکل به او کمک کنند.
دعوت از مشاور: در یک جلسه با همکاری مدیر مدرسه از مشاور اداره دعوت کرده و در حضور دانش آموز با او صحبت هایی داشت.
کمک گرفتن از معاون پرورشی: از معاون پرورشی خواسته شد که در تمام مراسمی که گذاشته می شود دانش آموز شرکت فعال داشته باشد و مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
تشویق های متنوع : تأکید فراوان روان شناسان بر تشویق به جهت تأثیر معجره آسای آن است اگر تشویق به موقع انجام شود ، در رفتار شاگرد دگرگونی جدی ایجاد می کند و مسیر زندگی او را تغییر می دهد .

ویلیام جیمز: عمیق ترین انگیزه در نهاد آدمی ، عطش مورد تحسین قرار گرفتن است .
معرفی دانش آموز به کانونهای ورزشی مخصوصاً شنا و ورزشهای گروهی مثل والیبال و فوتسال و ...
برگزاری مسابقات گروهی : برای اینکه در دانش آموز هیجان و نشاط بوجود آید در مسابقات گروهی شرکت داده شود .
بازی های متنوع : دکتر مظلومی : « بازی های بچه های در ابتدا آشنایی با محیط ، سپس تجربه برای به کار گیری کاربردها و سپس فرهنگ سازی و بالاخره هم تعلیم و تربیت است . »
کارل گروس : « بازی وسیله ای برای آمادگی فرد جهت زندگی در بزرگسالی است »

گذاشتن وقت : توجه مربی به روند کار هر دانش آموز بسیار حائز اهمیت است بنابراین باید روند کار هر دانش آموز را به دقت بررسی کنیم نقاط قوت دانش آموز را بشناسیم توانائی هایش را به او بگوئیم تا روی آن بیشتر متمرکز شود.
آموزش و بالا بردن سطح آگاهیهای مردم در زمینه فواید و اهمیت ورزش از طریق وسایل ارتباط جمعی
آموزش ورزش و فعالیت های ورزشی براساس اصول صحیح با توجه به ویژگیهای جسمانی و روانی دانش آموزان
آموزش ضمن خدمت مربیان ورزش، بهداشت به عنوان عوامل تقویت کننده رفتار دانش آموزان
نصب و تعبیه امکانات ورزشی در پارک‌ها و محلا ت نظیر حلقه های بسکتبال، میزهای پینگ پنگ جهت استفاده خانواده‌های کم درآمد.