طرح جدول و پر کردن در خانه و مکتب جهت کم کردن پرخاشگری

میزان:
دلیل کاهش عمل
میزان کاهش عمل
عوامل تقویت کننده ی کاهش عمل
امضاء والدین

عقرب:
اصلاح وضع اقتصادی تا 5% کاهش داشت.
کمک کردن عوامل اجرایی مکتب به فرزند و پیدا کردن شغل آبرومندانه پدر و خانواده رضایت بخش است

قوس:
بردن به اماکن ورزشی تا 20 % کاهش داشت. استفاده از نرمشهای متفاوت پیاده روی – بازیهای گروهی و تشویق رضایت کامل داریم

جدی:
استفاده از جاهای گردشگری تا 30% کاهش داشت.
بردن فرزند به پارک – همراهی عوامل اجرایی در این زمینه بردن به جایگاهی دیدنی خارج از شهر در ایام فراغت خیلی رضایت بخش است

دلو:
با محبت و صمیمت رفتار کردن و استفاده از کتاب های روانشناسی تربیتی تا 50% کاهش بود
با همکاری عوامل مکتب و خانه با کودکان با محبت رفتار شد و از کتاب ها استفاده کردیم و روش صحیح تربیتی را ادامه دادیم رضایت کامل را داریم.

حوت:
مشورت با مشاور تا 60% کاهش داشت. هر ماه فرزند را پیش مشاور می بردیم و در مکتب هم چند مرحله مشاور با مکتب صحبت کرد.

حمل:
ارتباط تنگاتنگ با مکتب تا 70% کاهش داشت .همواره با مکتب در ارتباط بودیم و با همکاری یکدیگر و کمک گرفتن از مدیران مکتب مشکل برطرف شد.

ثور :
توجه کردن به مسائل روحی و روانی فرزند تا 75% کاهش داشت با همکاری مکتب به تمام مشکلات عاطفی فرزند توجه خاص کردیم تا مشکل برطرف شود.

جوزا:
مورد توجه قرار دادن کادر مکتب به فرزند تا 80% کاهش داشت . تمام کادر مکتب به فرزندمان توجه نموده و مشکل را در نظر می گرفتند و با همکاری آنان مشکل برطرف شد.

نمونه سوالهایی جهت مصاحبه با پدر یا سرپرست دانش آموز:

1- آیا وضع مالی خوبی دارید و درآمد شما در چه حد است ؟
2- شغل همسر شما چیست ؟
3- آیا رفتارتان در خانه با هم خوب است ؟
4- آیا پدر دانش آموز پرخاشگر نیست ؟
5- کودکان را اوقات فراغت به گردش می برد ؟
6- ارتباط شما با ورزش چگونه است ؟
7- پیاده روی را دوست دارید ؟
8- ارتباط فرزند پرخاشگر با بقیه ی افراد خانواده چگونه است ؟
9- آیا از زمان کودکی پرخاشگر بوده است ؟
10- برای درمان فرزندتان تا به حال به کسی مراجعه کرده اید ؟
11- آیا دوست دارید به ما جهت اصلاح رفتار فرزندتان همکاری کنید ؟
12- آیا خودتان به ورزش علاقه دارید ؟
13- تا چه حد در فکر سلامتی فرزندتان هستید ؟
14- فرزند شما شب ها ساعت چند می خوابد ؟
15- آیا برنامه های خشن تلویزیونی تماشا می کند؟