قواعد برنامه حمایتی موسسه از اطفال محروم

چارت برنامه آموزشی و حمایتی موسسه

 

اطفال تحت حمایت اسپانسرها / Children who have the sponsor

کد طفل نام طفل سن طفل ولایت نام راهنما نام اسپانسر کشور اسپانسر مدت حمایت نیاز به حمایت      
                       
2019-6-1-11 اسما 9 ساله کابل صمیم هما سویدن 2 سال 9 سال      
2019-6-1-12 ماری 12 ساله کابل صمیم هما سویدن 2 سال 6 سال      
2019-6-1-16 ثنا 8 ساله کابل صمیم هما سویدن 2 سال 10 سال      
2019-7-1-13 آرزو 13 ساله کابل صمیم یاسمین فنلند 3 سال 5 سال      
2019-7-1-8 یاسمین 8 ساله کابل صمیم آیدا فنلند 3 سال 10 سال      
     
2019-7-1-19 زهرا 7 ساله کابل صمیم زهرا فنلند 1 سال 11 سال      
2019-7-1-1 اختر بی بی 9 ساله کابل صمیم الهام فنلند 1 سال 9 سال      
2019-7-1-2 عطالله 12 ساله کابل مینا عزیز فنلند 5 سال 6 سال      
2019-7-1-17 فهیم 13 ساله کابل مینا فاطمه اتریش 2 سال 5 سال      
2019-7-1-5 فرزانه 12 ساله کابل مینا صدیقه فنلند 1 سال 6 سال      
2019-7-1-14 مرسل 15 سال کابل مینا وحیده فنلند 1 سال 3 سال      
2019-7-1-15 مصطفی 10 ساله کابل مینا وحید فنلند 1 سال 8 سال      
2019-7-1-20 نبی 13 ساله کابل مینا مجتبی فنلند 1 سال 6 سال      
2019-7-1-9 زین الله 9 ساله کابل مینا آمنه فنلند 5 سال 9 سال      
2019-7-1-10 زبیده 9 ساله کابل مینا زهرا فنلند 5 سال 9 سال      
2019-7-1-18 مهدی 10 ساله کابل مینا داوود هالند 1 سال 8 سال      
2019-7-1-7 کریم الله 10 ساله کابل مینا جمیله انگلستان 1 سال 8 سال      
2019-7-1-21 مینا 8 ساله کابل مینا فیروز هالند 1 سال 10 سال      
2019-7-1-22 علی سینا 13 ساله کابل مینا ویس هالند 1 سال 5 سال      
2019-7-1-23 عظمی 8 ساله کابل مینا وصیل هالند 1 سال 10 سال      
                       
2019-8-1-28 نازنین 11 ساله کابل مینا نوریه سویدن 1 سال 6 سال      
2019-8-1-29 ماه جبین 14 ساله کابل مینا نوریه سویدن 1 سال 4 سال      
2019-8-1-25 مرسل 10 ساله کابل مینا مجید فنلند 1 سال 8 سال      
2019-8-1-26 سجیه 10 ساله کابل مینا سمیه فنلند 1 سال 8 سال      
2019-9-1-27 صدف 12 ساله کابل مینا مرسل فنلند 1 سال 6 سال      
                       
2019-9-1-24 علی کمیل 7 ساله کابل مینا لتگرینک هالند 1 سال 11 سال      
2019-10-1-34 زهرا 8 ساله کابل مینا الهام سویدن دو سال 10 سال      
2019-10-1-38 محمد 10 ساله کابل مینا سلطان سویدن 1 سال 8 سال      
                       
2020-2-1-30 عزیز گل 7 ساله کابل صمیم گیتی اتریش 1 سال 11 سال      
                       
2020-4-1-36 فرشته 6 ساله کابل صمیم فرشید جرمنی 1 سال 12 سال      
2020-4-1-32 عبدالباسط 6 ساله کابل صمیم فرشید جرمنی 1 سال 12 سال      
2020-5-1-35 عاقله 10 ساله کابل صمیم جواد جرمنی 1 سال 8 سال      
2020-5-1-31 حنیفه 10 ساله کابل صمیم نثاراحمد جرمنی 1 سال 8 سال      
2020-5-1-33 دیبا 15 ساله کابل صمیم نثاراحمد جرمنی 1 سال 3 سال      
                       
2020-4-1-41 مهدی 12 ساله کابل صمیم شفیقه کانادا 6 سال 6 سال      
2020-5-1-40 مهدی 10 ساله کابل صمیم نگاه کانادا 6 سال 8 سال      
2020-5-1-37 کوثر 9 ساله کابل صمیم نگاه کانادا 1 سال 9 سال      
2020-5-1-39 مطهره 14 ساله کابل مینا هوسی کانادا 1 سال 4 سال      
                       
2020-7-1-44 امید 13 ساله کابل صدیقه هیلبرگ هالند 1 سال 5 سال      
2020-7-1-51 سید عمر 10 ساله کابل صدیقه ویس هالند 1 سال 8 سال      
2020-7-1-46 شیرآقا 12 ساله کابل صدیقه ویس هالند 1 سال 6 سال      
2020-7-1-47 علی محمد 12 ساله کابل صدیقه کرشمه فنلند 1 سال 6 سال      
                       
2020-8-1-42 علی محمد 12 ساله کابل اجمیر الهام سویدن 1 سال 6 سال      
2020-8-1-43 ارباز 13 ساله کابل اجمیر فرهاد دانمارک 1 سال 5 سال      
2020-8-1-45 سید محمد 11 ساله کابل صدیقه عارفه جرمنی 1 سال 7 سال      
2020-8-1-49 نورالله 11 ساله کابل اجمیر صباون دانمارک 1 سال 7 سال      
                       
2020-9-1-48 ولی 11 ساله کابل اجمیر سعید جرمنی 1 سال 7 سال      
2020-9-1-56 صدف 12 ساله کابل صدیقه عارفه جرمنی 1 سال 7 سال      
2020-8-1-50 غلام نبی 13 ساله کابل اجمیر زهرا فنلند 1 سال 5 سال      
2020-9-1-53 شیر محمد 10 ساله کابل اجمیر زهرا فنلند 1 سال 8 سال      
                       
2020-11-1-58 حکیمه 11 ساله کابل صدیقه سیروس جرمنی 1 سال 7 سال      
2020-11-1-59 سوما 10 ساله کابل صدیقه سیروس جرمنی 1 سال 8 سال      
2020-11-1-54 رقیه 10 ساله کابل صدیقه سمیر جرمنی 2 سال 8 سال      
2020-11-1-55 مختار 10 ساله کابل صدیقه زهرا فنلند 1 سال 8 سال      
2020-11-1-60 کوثر 7 ساله کابل صدیقه حمید فنلند 1 سال 11 سال      
2020-11-1-61 مهران 9 ساله کابل صدیقه حمید فنلند 1 سال 9 سال      
                       

 

Children who do not have a sponsor

در ادامه اطفال محرومی که منتظر پیدا شدن اسپانسر می باشند را مشاهده می کنید. اطفال بیشتر از یک سال در مکتب موسسه آموزش دیده اند و دارای شرایط لازم حمایتی موسسه می باشند. اگر می خواهید قبل از اسپانسر شدن، بیشتر درباره طفل بدانید، نام و شماره او را به یکی از مدیران بخش اسپانسر بفرستید تا اطلاعات لازم را از پرونده طفل دریافت نمایید. همچنین می توانید از طریق ایمیل موسسه تماس بگیرید: ieaf@yahoo.com

57 - حکیم الله پدر ندارد. مادر با کاکای طفل ازدواج کرده و اجازه کار بیرون از خانه ندارد. کاکای طفل خانواده دیگری هم دارد...
62- فرشته 10 ساله پدر 70 ساله دارد که کارگر روز مزد است. در کودکی دچار سوختگی شده و گوشه گیر است...