• آيا وسيله اي با كيفيت داريد كه به آن نيازي نداريد؟

  عكسي از وسيله را با توضيحي درباره آن به ايميل موسسه بفرستيد تا در فروشگاه قرار گيرد. بنويسيد كه چه مقداري از قيمت كالا را براي موسسه هديه مي كنيد. اين مقدار مي تواند بين 50 تا 100 درصد باشد و براي سوادآموزي اطفال در مكتب موسسه مصرف خواهد شد.

  ieaf@yahoo.com

  WhatsApp & Viber 00358443514711

 • ...

  با خرید کالایی در حمایت از سوادآموزی سهم بگیرید!

  نام كالا و شماره آن را به موسسه ايميل بزنيد تا اطلاعات تماس صاحب كالا به شما فرستاده شود. به مکان جنس توجه نمایید. چراکه کالا باید توسط خریدار قابل تحویل گرفتن باشد یا که توسط فروشنده قابل ارسال با پست باشد.

  ieaf@yahoo.com

  WhatsApp & Viber 00358443514711

 • ...

  با هم به آموزش اطفال محروم بیاندیشیم!

  تمرکز ما بر آموزش معیاری و حمایت از سوادآموزی انسان های محروم وطن است. تمام مبلغ هاي كمك شده و تمام حق عضویت های اعضا فقط براي آموزش اطفال هزينه مي شود. بر أساس يك قاعده مهم در موسسه، تمام مخارج اداري توسط هيّئت مديره يا نمايندگي هاي موسسه تامين مي شود. بر أساس همين اصل تمام درآمد اين فروشگاه براي سوادآموزي اطفال محروم مصرف مي شود.